Dramaten, husarkitektuppdrag.

Projekt (2016-01-01)

Sveriges nationalscen Dramaten, eller Kungliga dramatiska teatern som den egentligen heter, invigdes 1908. Byggnaden, inspirerad av klassicism och wienerjugend, ritades av arkitekt Fredrik Lilljekvist och byggdes mellan åren 1902—08. Teaterns hus, ofta benämnt Thalia­huset, är statligt byggnads­minne sedan 1994.

Mod arkitekter var 2016—20, genom arkitekt Lars Johan Tengnér, Statens fastighets­verks till hus­arkitekt för Dramatens byggnader vid Nybro­plan och Nybro­gatan i Stockholm. Husarkitekt­uppdraget innebär kvalificerad råd­givning vid förvaltningen av Fastighets­verkets mest krävande byggnader.


Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Plats:
Dramaten, Nybroplan, Stockholm

Uppdragsår:
2016 – 20

Thaliahuset från Ingemar Bergmans gata.

Ett av de genomförda projekten är restaureringen av utsmyckningarna och målerierna i Lejonkulan, en mindre scen som huserar i en tidigare restauranglokal mot Sibyllegatan.