Våra tjänster

Hör av dig om du har ett projekt du vill diskutera, stort eller litet!

Vi har erfarenhet och kunskap för att följa hela processer från vision och tidiga skeden, till färdigt bygge och inredning. Vi arbetar med hela skalan av projekt såsom renovering, nybygge/ombyggnation samt alla former av inredningsprojektering.

Vår huvudsakliga inriktning är hotell och restaurang men vi har också erfarenhet av kontor, privata bostäder, kyrkor och sjukhus. Vi kan titta på om en verksamhet kommer att fungera i en specifik lokal och vi har kompetens att jobba med varumärkesbyggande inredning för att stärka ett företags vision i den invändiga miljön.

Hållbarhet är en självklarhet för oss i både design och material. I vårat arbete strävar vi alltid efter att skapa interiörer som står sig över tid och hitta lösningar med kvalitét i design och gestaltning.

Alla på kontoret är utbildade inredningsarkitekter och har olika bakgrund inom yrket. Vi har också ett nätverk av konsulter gällande husarkitekter, byggnadsingenjörer, ljusdesign, grafisk design och visualiserare.

Vi träffas gärna för att berätta mer om oss eller diskutera ett projekt. Kontakta oss här.

Vad vi kan hjälpa er med:

Skisser, tidiga skeden

Koncept och designförslag

Projekteringsunderlag, bygg

Inredningsförslag

Inredningsprojektering

Färgsättning

Visualisering

Snickerihandlingar

Inköpsunderlag inredning

Dekor

 

 

Så här kan ett projekt se ut när ni arbetar med oss: 

1.Uppstart

Förutsättningar och behov definieras med uppdragsgivaren. Strategier formuleras för att projektet ska uppnå önskat mål gällande utformning och budget. Vi befäster en samsyn kring projektet och lägger upp en gemensam tidplan.

 

2.Koncept och Designförslag

Nu börjar arbetet med att gestalta projektets identitet. Vi skissar på planlösningar gällande flöden, funktioner och möblering. Vi tar fram ett koncept med bildbaserade moodboard och fysiska materialprover på ytskikt, textilier och kulörer. Konceptet presenteras för kund och här fastställer man grunden för fortsatt arbete.

3.Byggprojektering

Planlösning och funktioner fastställs. Handlingar till bygget upprättas med materialbeskrivning och rumsbeskrivning gällande alla ytskikt.

4.Visualisering

Vi skapar interiöra och exteriöra 3D Visualiseringar som tar fram det absolut bästa med ert projekt.

5.Inredningsprojektering

I detta skede väljer vi all  lös inredning såsom möbler, textilier, miljöbelysning, konst och dekor. Vi specialritar snickerier, armaturer, plädar och mattor, allt det som gör projektet unikt och förstärker identiteten. Handlingar upprättas såsom inköpsunderlag, littererade planlösningar, snickeri och produktritningar.

6. Färdigställande på plats

Vi följer fortlöpande färdigställandet av projektet på plats med granskning av produktionshandlingar, kvalitetsäkring av kontraprover och den sista handpåläggningen på plats. 

Löpande genom processen sker kontinuerliga avstämningar mellan oss och uppdragsgivaren.